Oppositie kritisch over rol Van Rijn bij pgb-problemen

Had staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) meer kunnen doen om de pgb-chaos te voorkomen? Hij heeft onvoldoende naar waarschuwingen geluisterd en de Kamer te laat geïnformeerd, oordeelt de oppositie. Om fraude te bestrijden verloopt de verstrekking van het persoonsgebonden budget (pgb), waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen, vanaf 1 januari via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Al snel ontstonden er echter administratieve problemen met de uitbetaling, waardoor pgb-houders en zorgverleners in de problemen kwamen. De oppositiewoordvoerders zijn kritisch over Van Rijns rol. Hij zou waarschuwingen onvoldoende serieus hebben genomen en de Kamer te laat hebben geïnformeerd. De staatssecretaris moet zich "kapot schamen", vindt Gerbrands (PVV). Het streven is om de ontstane problemen zo snel mogelijk op te lossen, verzekert Van Rijn.

Staatssecretaris gewaarschuwd voor problemen

Uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad blijkt dat de staatssecretaris diverse malen is gewaarschuwd voor problemen met het nieuwe pgb-systeem. En toch besloot hij om het gaspedaal in te trappen, constateert Leijten (SP). De "ambtelijke noodkreet" in de rapporten is volgens Voortman (GroenLinks) genegeerd. Dijkstra (D66) denkt dat de staatssecretaris de situatie met een "roze bril" heeft bekeken. Maar Potters (VVD) en Van Dijk (PvdA) wijzen erop dat de SVB steeds is blijven zeggen dat invoering per 1 januari mogelijk was. Bovendien zijn er terugvalscenario's opgesteld voor als er problemen zouden ontstaan, benadrukt Van Rijn, en zijn er maatregelen genomen.

Oppositie: Kamer kreeg informatie te laat

De Kamer kan de regering alleen goed controleren als zij belangrijke informatie op tijd krijgt, stelt Voortman. Keijzer (CDA) vindt het daarom "geen goede zaak" dat pas een dag voor het debat tientallen stukken, waaronder voortgangsrapportages, zijn ontvangen. "Minachting" van het parlement, oordelen Leijten en Krol (50PLUS). Dijkstra mist een duidelijke tijdlijn om alle informatie goed te kunnen plaatsen. De staatssecretaris had de zorgen over de invoering van het nieuwe pgb-systeem eerder met de Kamer moeten delen, vindt Dik (ChristenUnie).

Problemen moeten voor 15 mei zijn opgelost

De Kamer heeft eerder uitgesproken dat de uitbetaling van pgb's voor 15 mei op orde moet zijn. Gaat de staatssecretaris die deadline halen? Coalitiewoordvoerders Potters en Van Dijk hebben er vertrouwen in, maar Keijzer betwijfelt of Van Rijn er snel genoeg in slaagt om het nieuwe pgb-systeem goed te laten werken. Als hem dat niet lukt, zou hij daaruit zijn consequenties moeten trekken, vindt Krol. Dik suggereert de staatssecretaris om meer "met de vuist op tafel te slaan". Stop met het experiment en ga terug naar de tekentafel, zegt Gerbrands. De situatie is verbeterd, betoogt Van Rijn, maar we zijn er nog niet.

De Kamer debatteerde eerder onder andere op 4 en 12 februari over de problemen met de uitbetaling van pgb's. Het onderwerp kwam ook op 21 april aan de orde bij het vragenuur. Op 30 april stemt de Kamer over de ingediende moties. In het algemeen overleg van 20 mei wordt de voortgang opnieuw besproken.

Bron: Tweede Kamer 

 

Print Friendly and PDF ^