Opheffen diplomatieke immuniteit bij opleggen verkeersboetes?

Is het haalbaar om meer diplomaten hun boetes te laten betalen? Om die vraag draait het woensdag 14 december 2016 van 10.30 tot 12.30 uur in een overleg over diplomatieke immuniteit. Hiervoor komen minister Koenders (Buitenlandse Zaken) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) naar de Kamer. Het overleg was aanvankelijk gepland op donderdag 1 december.

DIPLOMATEN KRIJGEN GEEN BOETES MEER OPGESTUURD

In 2014 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat mensen met diplomatieke immuniteit in Nederland geen boetes meer opgelegd mogen krijgen. Dit is namelijk in strijd met het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer. Daarom worden boetes voor bijvoorbeeld verkeersovertredingen niet meer doorgestuurd als diplomaten die overtredingen hebben begaan sinds 3 februari 2015 .

VRIJWILLIG BETALEN

In 2014 werden 3.569 overtredingen met een totaal boetebedrag van €247.421 opgelegd aan diplomaten. Maar lang niet alle boetes werden betaald. Het daadwerkelijk betaalde bedrag bleef steken op €170.112. Nederland kan diplomaten namelijk niet dwingen om te betalen. Het probleem speelt vooral in de regio Den Haag, waar veel ambassades gevestigd zijn. Het kabinet heeft daarop bedacht dat diplomaten bij een verkeersovertreding voortaan een zogeheten ‘notificatiebrief’ zouden moeten ontvangen. Hierin wordt uitgelegd welke overtreding is begaan en welk boetebedrag hier normaal gesproken voor staat. Bovendien wordt de diplomaat uitgenodigd om dit bedrag vrijwillig te betalen.

WANBETALERS

Voor het versturen van notificatiebrieven zou een nieuw ICT-systeem nodig zijn. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht, schrijven minister Koenders en minister Van der Steur in antwoord op Kamervragen. Zij verwachten dat een groot deel van de diplomaten na ontvangst van een notificatiebrief bereid is om te betalen. Naast het notificatiesysteem blijft het kabinet inzetten op het aanspreken van diplomatieke missies. Ook het blokkeren van belastingvrije tankpassen behoort tot de mogelijkheden, net als het publiceren van een jaarlijkse top tien van niet-betalende diplomatieke missies.

VERGADERINFORMATIE

De commissie voor Buitenlandse Zaken en de commissie voor Veiligheid en Justitie spreken op woensdag 14 december 2016 van 10.30 tot 12.30 uur over diplomatieke immuniteit met minister Koenders (Buitenlandse Zaken). Het overleg was aanvankelijk gepland op donderdag 1 december.

Bron: Tweede Kamer

 

Print Friendly and PDF ^