'Openbaar moet, maar het hoeft niet altijd gratis'

Op 13 februari 2014 heeft het Hof Amsterdam een uitspraak gedaan, die weer wat meer duidelijkheid biedt over de mogelijkheid voor bestuursorganen om vergoeding te vragen voor werkzaamheden, die zij verrichten ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Die mogelijkheid is beperkt, zo heeft de Hoge Raad een jaar geleden beslist, maar niet geheel afwezig. Het arrest van het Hof betreft een voorbeeld van een situatie, waarin die uitzondering zich voordoet en er dus wel een vergoeding mocht worden gevraagd.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^