Op 1 oktober uitspraak CRvB over rechtmatigheid van bewijs verkregen in buitenland

Op maandag 1 oktober 2018 om 11.00 uur doet de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak in vier zaken waarin de vraag centraal staat of in Turkije verkregen bewijs mag worden gebruikt in een procedure tot intrekking en terugvordering van bijstand vanwege verzwegen onroerend goed in Turkije.

Achtergrond

In deze zaken gaat het om mensen die een vorm van bijstand ontvangen. Bijstandsverlenende instanties mogen controleren of de bijstandsgerechtigde volledige en juiste inlichtingen heeft verstrekt over zijn inkomen en vermogen. Zij mogen daartoe, ook in het buitenland, onderzoek instellen. In deze zaken gaat het om onderzoek naar onroerend goed in Turkije. De uitkomsten van de onderzoeken waren in alle gevallen aanleiding om de bijstand in te trekken en terug te vorderen. De rechtbanken hebben in alle zaken geoordeeld dat de bijstandsverlenende instanties dit mochten doen.

Eindoordeel

Betrokkenen zijn tegen de uitspraken van de rechtbanken in hoger beroep gegaan bij de CRvB. In drie zaken gaat het om het volgende: het bestuursorgaan heeft zelf onderzoek gedaan en betrokkenen stellen dat het onderzoek in strijd is met het Turkse recht en dat het bewijs daarom naar Nederlands recht ook onrechtmatig verkregen is en daarom niet mag worden gebruikt. In de vierde zaak gaat het om de vraag of een gemeente gebruik mag maken van bewijs dat door een ander bestuursorgaan (in dit geval de Sociale verzekeringsbank) is verkregen, als betrokkenen stellen dat die laatste het onrechtmatig heeft verkregen.

Op 1 oktober doet de CRvB uitspraak in deze zaken. Het oordeel van de CRvB is in deze zaken een eindoordeel.

Print Friendly and PDF ^