'Ook voor het Europees Openbaar Ministerie geldt de rechtsstaat'

Er is momenteel veel te doen over het EU voorstel om een Europees Openbaar Ministerie op te richten. Het plan is inzet geworden van politieke strijd tussen voor- en tegenstanders van meer of minder ‘Brussel’. Vooralsnog zou dat Europees OM zich enkel bezig gaan houden met de opsporing en vervolging van fraude met de EU-financiën, zoals met de vele subsidies die de EU verstrekt. Er wordt ook al gesproken over een uitbreiding van het mandaat tot terrorisme en andere zware misdrijven. Laten we er eens vanuit gaan dat het Europees OM er komt. Is het dan niet hoog tijd om aandacht te besteden aan de inhoud van dit voorstel? Vooral op de bescherming van de rechten van burgers valt nogal wat aan te merken. Dat is zorgwekkend. Wie gaat straks het dagelijks werk van dit Europees OM controleren?

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^