Ook hof spreekt Jacob Cornegoor vrij

Het Gerechtshof Den Haag heeft zojuist Jacob Cornegoor vrijsproken van valsheid in geschrift. De advocaat werd verweten dat hij betrokken was bij het vals opmaken van legal opinions, certificates en garanties voor het verkrijgen van leningen voor het Rotterdams havenbedrijf. De verdachte trad hierbij op als juridisch adviseur.

Allereerst oordeelt het hof dat de verdachte niet tezamen en in vereniging met Van den Nieuwenhuijzen en Scholten heeft geopereerd en wordt hij dus van het hem tenlastegelegde medeplegen vrijgesproken. 'Ten aanzien van zijn individuele rol oordeelt het hof dat hij bepaalde onderdelen uit de tenlastegelegde legal opinions weliswaar opzettelijk onjuist heeft opgesteld, maar dat dit niet maakt dat de legal opinions in zijn geheel als een vals geschrift in de zin van de wet zijn aan te merken. De verdachte is eveneens vrijgesproken van het valselijk opmaken van de overige hem tenlastegelegde documenten,' aldus het gerechtshof in een persbericht.

De rechtbank in Rotterdam had de verdachte eveneens van alle hem tenlastegelegde feiten vrijgesproken. Waar de rechtbank heeft overwogen dat de verdachte geen voorwaardelijk opzet heeft gehad op het valselijk opmaken van de tenlastegelegde documenten en dat hij deze destijds onder grote tijdsdruk heeft opgesteld, oordeelt het hof dat dit onaannemelijk is. 'Van de verklaring van de verdachte dat hij bepaalde teksten over het hoofd heeft gezien en dat hij dus een ‘oenige’ vergissing heeft gemaakt, kan naar het oordeel van het hof geen sprake zijn. Van hem mag als professionele opiniegever een zodanige onderzoeksverplichting worden gevergd dat hij beter onderzoek had moeten doen. Nu hij dit heeft verzuimd, heeft de verdachte bepaalde tenlastegelegde documenten opzettelijk onjuist opgemaakt. Het enkele feit dat een document opzettelijk onjuist is opgemaakt, maakt echter nog niet dat de documenten valse geschriften in de zin van de wet zijn. Al met al wordt de verdachte van alles vrijgesproken.'

Lees hier de volledige uitspraak:

Print Friendly and PDF ^