Onderzoek naar toepassing kroongetuigenregeling bij financieel-economische criminaliteit

Tijdens het algemeen overleg van 4 oktober 2018 van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid heeft de heer Van Dam (CDA) de minister van Justitie verzocht of hij na wil denken over het toepassen van de kroongetuigenregeling bij witwassen.

“Wij hebben in Nederland de kroongetuigenregeling, die wordt toegepast bij zware criminaliteit, liquidaties en meer van dat soort zaken. Maar mij bereiken geluiden dat ook in financiële instellingen mensen die zich zelf ook schuldig hebben gemaakt aan witwassen, best bereid zouden zijn om naar de overheid te stappen om hun verhaal te vertellen. Tot nu toe is dat nooit toegepast, maar ik denk dat daar een enorme mogelijkheid ligt.”

In aanvulling hierop heeft Van Dam gevraagd of je niet een parallel voor de kroongetuigenregeling zou kunnen invoeren, waarbij bijvoorbeeld werknemers die zelf kleinere strafbare feiten hebben begaan, strafvermindering kunnen krijgen als ze die misstanden melden.

Minister Grapperhaus heeft hierop aangegeven dat er op dit moment door een werkgroep naar wordt gekeken. Het gaat om een werkgroep van het OM, de politie en het departement ter verkenning van de mogelijkheden om de regeling inzake toezeggingen aan getuigen te verruimen. Die werkgroep kijkt ook naar mogelijke verruiming van het soort delicten waaronder financieel-economische criminaliteit valt. Deze werkgroep zal op afzienbare termijn met een advies komen op dit punt.

Bron:


Print Friendly and PDF ^