Onderzoek naar Stichting Rhythm of Reason uit Nijmegen afgesloten met transactie

Het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland heeft besloten het strafrechtelijk onderzoek naar onrechtmatigheden bij de Stichting Rhythm of Reason uit Nijmegen met een transactie af te doen. De Stichting betaalt ter voorkoming van strafvervolging een transactie van 1.251.082 euro voor het meermalen plegen van valsheid in geschrift en witwassen. Dit bedrag is gebaseerd op de achtergehouden subsidiegelden, zodat de benadeelde partijen zich hierop kunnen verhalen.

Het onderzoek naar verduistering van subsidiegelden door de stichting met een multiculturele doelstelling werd gestart naar aanleiding van een aangifte van de provincie Overijssel. Uit het onderzoek is gebleken dat de stichting vanaf 1999 tot 2008 van verschillende subsidieverstrekkers en geldverstrekkers geld heeft ontvangen. Het overgrote deel van de verkregen gelden is gebruikt voor de doelen waarvoor deze waren aangevraagd, maar de gelden zijn niet in alle gevallen juist besteed.

Het Openbaar Ministerie ziet de overeengekomen transactie als een passende afdoening van de zaak. In de afweging om tot een transactie te komen, zijn de belangen van de benadeelde partijen meegewogen. Deze partijen kunnen nu sneller hun schade verhalen dan wanneer de strafrechtelijke procedure doorlopen zou worden. Ook kan de zaak, die al een redelijk tijdsverloop kent, op deze manier op korte termijn worden afgedaan.

Het strafrechtelijk onderzoek tegen de directeur en de penningmeester van de stichting wordt met transacties en werkstraffen afgedaan. De twee natuurlijke personen betalen ieder een transactie van 30.000 euro. Zij krijgen daarnaast een werkstraf van 120 uur. Daarnaast wordt bij de directeur een bedrag van 170.384,78 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel ontnomen en bij de penningmeester een bedrag van 346.682,78 euro.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^