Onderwereld benut kennis notariaat en advocatuur

Notarissen en advocaten kunnen vanwege hun kennis, hun wettelijk voorgeschreven rol op bepaalde terreinen, hun afgeschermde status en de respectabiliteit van de desbetreffende ambten belangrijke diensten leveren voor criminele samenwerkingsverbanden. Dat is een van de conclusies uit het rapport 'Georganiseerde criminaliteit in Nederland' van het WODC.

Die rol valt doorgaans onder één van de volgende noemers: juridische advisering; het verlenen van een schijn van betrouwbaarheid; afscherming; ondersteuning bij mensenhandel/-smokkel; en witwassen. In de meeste gevallen is echter geen sprake van strafrechtelijk vastgestelde verwijtbaarheid. Overigens wordt in het opsporingsonderzoek in het algemeen terughoudend omgegaan met signalen van betrokkenheid van advocaten bij georganiseerde criminaliteit.

Print Friendly and PDF ^