OM seponeert zaken rond Ruwaard van Putten Ziekenhuis

De officier van justitie die het onderzoek leidde naar de aangiften tegen zorgverleners ván en het Ruwaard van Putten Ziekenhuis zelf, heeft besloten om de zaken te seponeren. Bestudering van de aangiften, die ook zijn beoordeeld door twee onafhankelijke artsen, heeft onvoldoende verdenking van strafbare feiten opgeleverd. Het OM zal daarom niet overgaan tot vervolging van enige zorgverlener, afdeling of het inmiddels failliet verklaarde ziekenhuis in Spijkenisse.

Alle aangevers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de conclusies van het OM. Aan hen is het aanbod gedaan de conclusies in een gesprek toe te lichten. Ook kunnen de aangevers bij het gerechtshof in Den Haag beklag doen over het sepot.

Eind vorig jaar werd bekend dat in 2010 op de afdeling cardiologie van het Spijkenisser ziekenhuis een onverklaarbaar hoog aantal sterfgevallen zou zijn geweest. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelde het ziekenhuis vervolgens onder verscherpt toezicht.

Het Expertisecentrum Medische Zaken, ondergebracht bij het OM in Rotterdam, richtte een telefonisch meldpunt in bij de coördinator van medisch rechercheurs van de politie eenheid Rotterdam voor mensen die aangifte tegen het ziekenhuis wilden doen. Medisch rechercheurs en opsporingsambtenaren van het Bureau Opsporing van de IGZ hebben vervolgens van deze melders 29 aangiften opgenomen. Daarnaast zijn enkele melders als getuigen gehoord.

Naast het OM hebben de IGZ en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan naar het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Hun onderzoeksresultaten worden voor het einde van dit jaar verwacht.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^