OM seponeert strafzaak tegen wethouder Buren

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft op 29 juli 2015 bekendgemaakt de zaak tegen de voormalige CDA-wethouder uit de gemeente Buren te seponeren. Tegen de wethouder was door de gemeente Buren in april 2015 aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte. Het OM vindt het niet opportuun om de wethouder strafrechtelijk te vervolgen, omdat hij zelf al ingrijpende gevolgen van zijn handelen heeft ondervonden. De wethouder legde zijn functie neer, nadat een vertrouwensbreuk in het college was ontstaan. Bij het sepotbesluit speelt ook mee dat de wethouder niet uit eigenbelang heeft gehandeld.

De wethouder bracht enkele tekstuele wijzigingen aan in een collegevoorstel, waarna hij de paraaf van een (op dat moment afwezige) ambtenaar vervalste. De wethouder wilde hiermee het bespreken en accorderen van het voorstel bespoedigen. Het voorstel betrof een waarderingsbijdrage van de gemeente aan de inwoners van Zoelmond ten behoeve van de nieuwe gemeenschapsruimte.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^