OM, politie en belastingdienst organiseren Afpakweek

Misdaad mag nooit lonen. In dat kader organiseren het Arrondissements- parket Limburg, de politie en Belastingdienst komende week tal van activiteiten in de zogenaamde Afpakweek.

Pers en publiek worden bij deze uitgenodigd voor de Afpakzitting, aanstaande dinsdag 24 september vanaf 09.00 uur in het gerechtsgebouw te Roermond.

Onderstaande drie ontnemingszaken worden op zitting behandeld:

09.00 uur: K.C. (48), geboren in China, wonende te Weert, wordt verdacht van bezit en handel in softdrugs (hennep) te Weert tussen 1 mei 2012 en 14 juni 2012. Hij wordt tevens verdacht van witwassen (parketnummer 850187/12).

10.30 uur: P.S. (63) uit Munstergeleen wordt verdacht van hennepteelt en stroomdiefstal te Munstergeleen tussen 1 januari 2007 en 2 maart 2010 (parketnummer 703056/10).

11.30 uur: R.v.O. (31) uit Horst, L.S. (25) uit Venlo, M.N. (30) uit Venray, D.v.D. (27) uit Overloon en P.Th. (24) uit Venlo worden verdacht van verduistering in dienstbetrekking ten nadele van Oxxio en Arvato Services Nederland BV te Venlo en/of witwassen tussen 1 november 2009 en 4 maart 2010 (parketnummers 860167/11, 860381/11, 860382/11, 860383/11 en 860384/11).

Achtergrond

Misdaad mag niet lonen.  Welk rechtschapen mens zal het daarmee oneens zijn? De roep vanuit de maatschappij en de politieke druk hebben geleid tot regels om dit  zoveel mogelijk te bewerkstelligen. Wat op oneerlijke wijze is verdiend, moet op eerlijke wijze worden ontnomen dan wel worden afgenomen. Hoewel 'ontnemen' vanouds mogelijk is naar aanleiding van gepleegde economische delicten, is het sinds 1983 ook in het strafrecht mogelijk criminele winsten te ontnemen. In 1993 en 2003 hebben op dit terrein ingrijpende wetswijzigingen plaats gevonden.

Artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht is de basis voor een ontnemingsprocedure. Een ontnemingsmaatregel kan bij afzonderlijke rechterlijke beslissing worden opgelegd aan iemand (natuurlijk of rechtspersoon), die is veroordeeld wegens een strafbaar feit. Hij hoeft echter niet tegelijk met het strafvonnis te worden uitgesproken. Hoewel het financiële onderzoek al tijdens het onderzoek in de strafzaak kan worden opgestart, dient de officier van justitie (OvJ) uiterlijk bij zijn requisitoir (strafeis) kenbaar te maken dat hij een ontnemingsprocedure zal opstarten tegen de verdachte. De verdachte/veroordeelde kan hier dus altijd van op de hoogte zijn.

De doelstelling van deze ontnemingsmaatregel is om de veroordeelde vermogensrechtelijk terug te plaatsen in de positie die hij/zij vermogensrechtelijk had voor het plegen van het strafbare feit. Met andere woorden, er wordt ontnomen wat met de criminele activiteiten is verdiend. De (strafvorderlijke) ontnemingsprocedure kan parallel lopen aan de procedure in de strafrechtelijke hoofdzaak, maar kan ook pas daarna worden aangevangen.

Soms kan het echter effectiever zijn criminele winsten via andere wegen af te nemen, bijvoorbeeld via de fiscus of - bij faillissementsfraude - via de curator. Reden dat het OM met andere partners intensief samenwerkt.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^