OM niet in cassatie tegen vrijspraak oud-rechters in meineedzaak

Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie tegen de vrijspraak van twee oud-rechters die verdacht worden van meineed. Na bestudering van de arresten acht het OM onvoldoende aanknopingspunten aanwezig voor een vruchtbare cassatie.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden sprak de verdachten op 13 juni j.l. vrij van de tenlastegelegde feiten. De afgelopen twee weken heeft het OM de arresten uitgebreid bestudeerd. Het OM concludeert dat de uitspraak onvoldoende juridische aanknopingspunten biedt om beroep in cassatie in te stellen.

De Hoge Raad kijkt uitsluitend of het recht juist is toegepast dan wel of de procedures op de juiste wijze zijn gevolgd. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is tot de vrijspraak gekomen door waardering van het bewijsmateriaal. Het hof heeft geconcludeerd dat  niet tot het oordeel kan worden gekomen dat verdachten in strijd met de waarheid hebben verklaard, omdat de feitelijke toedracht niet kan worden vastgesteld. Bewijswaardering is voorbehouden aan de feitenrechter en biedt geen aanknopingspunt voor cassatie. Het hof heeft de vrijspraak daarnaast voldoende en niet onbegrijpelijk gemotiveerd. Ook op dat punt ziet het OM geen aanknopingspunt om in cassatie te gaan.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^