OLAF zet grote stappen met omvangrijke grensoverschrijdende fraudeonderzoeken

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft in 2016 grote stappen gezet in de aanpak van fraude. Kenmerkend voor haar werk in 2016 zijn omvangrijke grensoverschrijdende onderzoeken naar fraude, waarmee succesvol miljoenen euro’s aan gefraudeerde EU gelden zijn terug gehaald.

Door meer zicht te krijgen op grensoverschrijdende fraudeconstructies en samen te werken met nationale en Europese autoriteiten zijn zij fraudeurs op het spoor gekomen. OLAF levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het veiligstellen van EU-gelden, zodat deze terecht komen bij de EU-burgers waarvoor deze bedoeld zijn.

In 2016 heeft OLAF het volgende bereikt:

  • OLAF heeft 272 zaken afgesloten en is 219 nieuwe onderzoeken gestart;
  • OLAF heeft 346 aanbevelingen gestuurd naar betrokken EU-lidstaten en EU-autoriteiten, hetgeen heeft geleid tot het terughalen van 631 miljoen euro;
  • OLAF heeft de duur van haar onderzoeken weten terug te dringen tot een gemiddelde van 18,9 maanden, een nieuw record voor de eenheid.

OLAF brengt fraudetrends in kaart

OLAF heeft een volledig beeld verkregen van de trends op het gebied van fraude met EU-gelden. Met behulp van de informatie die is verzameld in alle uitgevoerde onderzoeken, analyseerde OLAF de meest opvallende trends op fraudegebied in een empirische studie naar de vraag hoe criminelen zich hebben aangepast aan het nieuwe economische klimaat en de nieuwe regelgeving. Dit is kort samengevat wat OLAF ontdekte:

  • Overheidsaanbestedingen zijn nog steeds een aantrekkelijke markt voor fraudeurs;
  • Onderzoeks- en werkgelegenheidssubsidies vormen een lucratieve fraudehandel, waarbij dubbele financiering en werkloosheidsfraude steeds populairder worden;
  • Criminele netwerken gebruiken complexe grensoverschrijdende methoden om het betalen van douanerechten te vermijden;
  • De aard van de sigarettensmokkel is significant veranderd de afgelopen jaren, waarbij de aandacht is verschoven naar het smokkelen van goedkope sigaretten zonder merk;

In de afgelopen jaren heeft OLAF flink geïnvesteerd in de meest innovatieve onderzoekstechnieken en methoden. Dit heeft ervoor gezorgd dat OLAF goede forensische en analytische bevoegdheden heeft gekregen die gebruikt worden om koploper te blijven op het gebied van wereldwijde fraudebestrijding. Zo heeft OLAF in 2016 de Panama Papers geanalyseerd, hetgeen heeft geleid tot vele fraudeonderzoeken.

Ontwikkeling anti-fraudebeleid

OLAF is vaak nauw betrokken bij onderhandelingen over nieuwe regelgeving die bescherming moet bieden aan de financiële belangen van de EU tegen fraude. In 2016 is grote vooruitgang geboekt op twee belangrijke beleidsinitiatieven waar OLAF een actieve rol speelde.

Zo is besloten dat BTW gerelateerde strafbare feiten, waarmee minstens een nadeel van 10 miljoen euro mee gepaard gaat, zullen worden opgenomen in de zogenoemde PIF Directive (Protection of te Union’s Financial Interests).

Tegelijkertijd werd duidelijk dat een Europees Openbaar Ministerie (EPPO) zou worden opgericht in het kader van een versterkte samenwerkingsprocedure. OLAF en het EPPO zullen nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat fraudeurs niet alleen worden opgespoord, maar ook berecht.

De toekomst

Hoewel OLAF vooroploopt op het gebied van fraudebestrijding, is OLAF’s algemeen directeur Giovanni Kessler van mening dat hun bevoegdheden moeten worden uitgebreid om te kunnen blijven inspelen op de veranderingen die optreden in het huidige fraudeklimaat. Volgens Kessler heeft OLAF voor fraudeopsporing de juiste bevoegdheden nodig om geldstromen te kunnen onderzoeken en te volgen, evenals om toegang te verkrijgen tot bestanden van economische bedrijven en instellingen die mogelijk betrokken zijn bij frauduleuze praktijken.

Desondanks ziet Kessler de toekomst rooskleurig tegemoet. Kessler benadrukt dat OLAF uitstekende resultaten heeft geboekt in 2016, met personeel dat volledig is toegewijd aan de belangen van de Europese burgers en waarbij ondersteuning wordt geboden vanuit een team van managers die de werkwijze van OLAF op een positieve manier hebben hervormd.

 

Lees hier het volledige rapport:

 

 

Door Merel Pontier

 

 

Print Friendly and PDF ^