Officier van Justitie niet strafrechtelijk vervolgd voor verzonnen doodsbedreiging, maar disciplinaire maatregel

Officier van justitie Lucas van Delft, werkzaam bij het parket Zeeland-West Brabant, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Het Landelijk Parket deed onderzoek naar Van Delft nadat eind vorig jaar bekend was geworden dat hij anoniem melding had gemaakt van een voorgenomen misdrijf dat tegen hemzelf was gericht. Die melding was serieus van aard en er zijn dan ook maatregelen getroffen om hem en zijn gezin in veiligheid te brengen, zoals dat gebruikelijk is. Nadat duidelijk werd dat Van Delft waarschijnlijk zelf de melding had gedaan, is een strafrechtelijk onderzoek gestart en werd hij door zijn werkgever geschorst.

Het Landelijk Parket heeft na onderzoek geconcludeerd dat niet vaststaat dat het om een valse melding gaat, desalniettemin is er wel sprake van een strafbaar feit. Van Delft stond onder grote druk toen hij de melding deed. Gezien de omstandigheden heeft het Landelijk Parket de zaak geseponeerd. Daarin heeft meegewogen dat het Openbaar Ministerie, in zijn werkgeversrol, al duidelijk had gemaakt dat de handelwijze van de officier consequenties zou hebben voor diens rechtspositie.

Van Delft wordt gedurende twee jaar niet ingezet als officier van justitie, en hij zal op een ander parket aan het werk gaan. Hij wordt door het College van procureurs-generaal teruggezet in salaris. De inzet is dat hij over twee jaar weer als aanklager aan de slag kan. Van Delft heeft spijt betuigd en zal zich maximaal inzetten om het geschonden vertrouwen te herwinnen.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^