OESO onderkent verschillende risico’s voor onafhankelijk toezicht

In de levenscyclus van een toezichthouder zijn er verschillende momenten waarop de onafhankelijkheid in gevaar kan komen. Bijvoorbeeld bij de benoeming van de bestuurders en meer nog bij de voordracht van kandidaten. Ook de toekenning van het budget en individuele beslissingen kunnen aanleiding vormen voor ongepaste beïnvloeding. Dit staat in het rapport “Being an Independent Regulator” van de OESO, op basis van inbreng vanuit 48 markttoezichthouders (economic regulators) uit 26 verschillende landen. De OESO verwacht dat de uitkomsten ook relevant zijn voor andere toezichthouders en vraagt aandacht voor de relatie met zowel de overheid als het bedrijfsleven. En dan gaat het niet alleen om de formele regels.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^