Notaris aangehouden voor verlenen diensten voor criminele activiteiten

Een combiteam van FIOD- en Politierechercheurs heeft afgelopen dinsdag een notaris van een kantoor uit de provincie Flevoland aangehouden. Hij wordt verdacht van het behulpzaam zijn bij criminele activiteiten zoals oplichting en het witwassen van verdiensten uit criminaliteit. Het combiteam doorzocht de woning en het kantoor van de notaris. Hij zal vandaag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De notaris is naar voren gekomen als dienstverlener in diverse onderzoeken door de Politie en FIOD. Hij wordt verdacht van het behulpzaam zijn bij het witwassen van gelden verkregen uit criminaliteit. De derdengeldrekening van de notaris zou bijvoorbeeld in maart 2017 zijn gebruikt om gelden te storten die afkomstig waren van factuurfraude in het buitenland. Daarnaast heeft de notaris vermoedelijk officiële documenten vervalst om door derden gepleegde strafbare feiten zoals oplichting te faciliteren. Tot slot wordt hij verdacht van het meermalen niet doen van cliëntenonderzoek en het meermalen niet melden van ongebruikelijke transacties.

Het combiteam liet bij de doorzoeking administratie en gegevensdragers in beslag nemen. Daarnaast is beslag gelegd op ruim 12.000 euro contant geld. Het kantoor is doorzocht in aanwezigheid van de ringvoorzitter van notarissen in de regio Midden-Nederland en de rechter-commissaris. Omdat het notariskantoor zegt dat het mogelijk om verschoningsgerechtigde stukken gaat, zijn deze in beslag genomen door de rechter-commissaris. Deze zal een beslissing nemen of de stukken vrijgegeven worden voor de waarheidsvinding.

Poortwachters belangrijke rol

Om het witwassen van criminele gelden moeilijk te maken is het belangrijk dat poortwachters hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen. Poortwachters zoals banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers moeten ongebruikelijke transacties melden bij de FIU-NL om het witwassen van criminele inkomsten moeilijk te maken. De FIU-NL beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Indien instellingen verzuimen ongebruikelijke transacties te melden of wanneer zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Doelstelling van de witwasbestrijding is de bescherming van de financieel-economische markt.

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Combiteam

Het Combiteam is een samenwerkingsverband van de politie en FIOD. Het team richt zich op de combinatie van georganiseerde misdaad en witwassen door middel van financiële constructies. Voor het witwassen heb je facilitators nodig, waaronder financiële dienstverleners en trustkantoren. Onder facilitators verstaan we niet alleen financiële dienstverleners, maar ook geldkoeriers of bijvoorbeeld een stroman. Het gaat om criminaliteit die de integriteit van stelsels aantast, op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld. Het Combiteam wordt aangestuurd door het Landelijk Parket en het Functioneel Parket.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^