Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs

De NOB heeft in samenspraak met het RB en de werkgroep Fraude van de NBA de Richtsnoeren voor de interpretatie van de WWFT voor belastingadviseurs en accountants geactualiseerd. Deze Richtsnoeren zullen voor leden van de NBA de status van een NBA-Handreiking krijgen na goedkeuring door het bestuur van de NBA en consultatie van de leden. Gezien het belang voor de praktijk heeft de NOB besloten de richtsnoeren voor belastingadviseurs alvast te publiceren. Mogelijk dat naar aanleiding van de procedure bij de NBA tot het aanbrengen van wijzigingen besloten wordt. In dat geval zal een nieuwe versie worden uitgebracht.

Print Friendly and PDF ^