Nieuwe regel voor reclame-uitingen meerjarige loterijen

Per 1 april 2016 gelden er strengere regels voor de manier waaropmeerjarige (grote) loterijen communiceren over hun prijzenschema. De Kansspelautoriteit heeft alle meerjarige loterijvergunningen met het oog hierop gewijzigd. De loterijen moeten vanaf 1 april 2016 duidelijk in hun reclame-uitingen aangeven wanneer een prijs niet gegarandeerd valt. Ook moeten zij, als er aan een bepaalde trekking niet-verkochte loten meedoen, expliciet aangeven dat dit het geval is.

Door de nieuwe regel kunnen consumenten er per 1 april 2016 van uitgaan dat wanneer er in een reclame-uiting van een loterij géén aparte vermelding staat, er alleen prijzen worden getrokken uit verkochte loten. De nieuwe regel geldt voor alle meerjarige loterijen: de Staatsloterij, de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij, De Lotto en de Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL). Voor De Lotto geldt een afwijkende verplichting vanwege de aard van het lottospel waar sprake is van het voorspellen van een trekkingsuitslag. Wel moet De Lotto het prijzenschema duidelijk bekend maken en aangeven wat er met de prijzen gebeurt die niet vallen.

Als de loterijen zich niet aan de nieuwe regel houden, riskeren zij een sanctie van de Kansspelautoriteit.

Informeren consumenten

De Kansspelautoriteit verplicht meerjarige loterijen met de nieuwe regel om consumenten voorafgaand aan een trekking op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze te informeren over het prijzenschema, vooral:

  • wanneer een prijs niet gegarandeerd valt;
  • wanneer niet-verkochte loten meedoen in een trekking (universumtrekking).

Tot nu toe waren de loterijaanbieders - op basis van hun vergunning – dit niet verplicht.

Vanuit haar taak op het gebied van consumentenbescherming vindt de Kansspelautoriteit heldere communicatie over het prijzenschema een vereiste. Ook de Hoge Raad benadrukte in een uitspraak van januari 2015 het belang van transparante communicatie over de te winnen prijzen bij loterijen.

Geen verbod

De Kansspelautoriteit vindt het niet wenselijk om het aanbieden van niet-gegarandeerde prijzen te verbieden. Dit kan betekenen dat het aanbieden van een jackpot niet meer mogelijk is. Een kenmerk van een jackpot is dat deze tot op zekere hoogte kan blijven groeien, omdat de hoofdprijs niet valt. Consumenten spelen juist vaak mee met loterijen vanwege grote prijzen.

Bron: Kansspelautoriteit

 

Print Friendly and PDF ^