Nieuwe onderzoeken PG naar functioneren OM

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Jos Silvis, zal de minister van Veiligheid en Justitie maandag 29 mei de resultatenvan twee onderzoeken naar het functioneren van het Openbaar Ministerie aanbieden.

Het eerste onderzoek gaat over de vraag hoe het Openbaar Ministerie omgaat met een door de verdachte ingesteld verzet tegen een hem opgelegde strafbeschikking. In dit onderzoek isgekeken naar de naleving van procedurele waarborgen en naar de mate waarin de integrale herbeoordeling door het Openbaar Ministerie en de rechterlijke beoordeling afwijken van opgelegde strafbeschikkingen.

Het tweede onderzoek gaat over de vraag of het Openbaar Ministerie de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad uit 2014 heeft opgevolgd.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft op grond van art. 122 Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende bevoegdheid met betrekking tot het Openbaar Ministerie. Hij kan, zo bepaalt dat artikel, de minister in kennis stellen van het feit dat het Openbaar Ministerie naar zijn oordeel de wettelijke voorschriften niet naar behoren handhaaft of uitvoert. In overleg met het Openbaar Ministerie heeft de procureur-generaal aan deze toezichthoudende bevoegdheid meer inhoud gegeven. In dit kader verscheen in 2014 het rapport ‘Beschikt en gewogen’. Hierin werd vastgesteld dat de manier waarop het Openbaar Ministerie strafbeschikkingen uitvaardigde, op een aantal punten tekort schoot. Hierin werd vastgesteld dat de manier waarop het Openbaar Ministerie strafbeschikkingen uitvaardigde, op een aantal punten tekort schoot.

De rapporten worden 29 mei gepubliceerd op www.hogeraad.nl.

Bron: de Rechtspraak

 

Print Friendly and PDF ^