Nieuw Landelijk Strafprocesreglement voor de afdelingen strafrecht van de gerechten en het openbaar ministerie

Per 1 januari 2019 geldt een nieuw Landelijk Strafprocesreglement voor de afdelingen strafrecht van de gerechten en het openbaar ministerie. Met dit landelijk strafprocesreglement wordt uniformiteit bewerkstelligd in de wijze van behandeling van strafzaken door de gerechten en het openbaar ministerie, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Deze uniforme werkwijze is van belang voor alle procesdeelnemers.


Print Friendly and PDF ^