Niet naleving van een aanwijzing leidt slechts tot één boete

Op 12 september 2013 heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven geoordeeld dat wanneer een derde een aanwijzing van de overheid niet naleeft dan slechts eenmalig een boete  kan worden opgelegd. Dat betekent dat wanneer een aanwijzing herhaaldelijk niet wordt nageleefd, een nieuwe aanwijzing moet volgen op basis waarvan weer een boete kan worden opgelegd als die tweede aanwijzing ook niet wordt nageleefd.

Print Friendly and PDF ^