Nederland doet meer tegen buitenlandse omkoping

Het kabinet heeft maatregelen in gang gezet voor versterking van de opsporing en vervolging van buitenlandse omkopingszaken. Dat meldt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in reactie op het vandaag verschenen evaluatierapport van de OESO-werkgroep ter bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren. Nederland moet volgens de OESO meer doen aan opsporing en vervolging van buitenlandse omkopingszaken, waarbij Nederlanders of Nederlandse bedrijven betrokken zijn. Het is inmiddels de derde keer dat landen die zijn aangesloten bij het OESO-verdrag ter bestrijding van omkoping van buitenlandse functionarissen in handelstransacties worden geëvalueerd. Nederland is sinds 2001 partij bij het OESO-verdrag en is in 2012 geëvalueerd.

Nederland hecht grote waarde aan zuivere internationale handel. Een wetsvoorstel ter versterking van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit is reeds in het regeerakkoord aangekondigd. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2013 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Hiermee moet het mogelijk worden om de boete voor bedrijven te koppelen aan de omzet. Bovendien wordt voorgesteld de strafmaat voor buitenlandse omkoping te verhogen van vier naar zes jaar.

Het kabinet zegt in een reactie de aanbevelingen van de OESO te waarderen en dat al de nodige maatregelen in gang zijn gezet. Het belangrijkste kritiekpunt van de OESO is dat Nederland nog geen zaken betreffende buitenlandse omkoping voor de rechter heeft gebracht. Ook wordt gevraagd om voldoende middelen voor Nederlandse opsporings- en vervolgingsorganisaties om buitenlandse omkoping effectiever op te sporen en te vervolgen.

Eind vorig jaar meldde minister Opstelten dat de opsporingscapaciteit bij de politie met financieel-economisch specialisme wordt uitgebreid met 585 fte naar 1156 fte. Bovendien wordt het toezicht bij de belastingdienst verder versterkt. Bij de FIOD gaat het om een versterking met 50 opsporingsambtenaren voor onderzoek naar onder andere fiscale constructies en 100 extra opsporingsambtenaren voor de bestrijding van gecompliceerde witwasconstructies.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft toegezegd signalen proactiever op te pakken en daartoe meer te gaan samenwerken met andere landen. Dit om te voorkomen dat gevallen van buitenlandse omkoping vanwege het internationale karakter en complexiteit niet worden aangepakt. De aanwijzing van het OM over de aanpak van buitenlandse corruptie is daartoe naar aanleiding van de kritiek van het evaluatieteam recentelijk aangescherpt.

Het OM heeft op dit moment meerdere zaken betreffende buitenlandse omkoping in behandeling. Nederland zal de OESO over een jaar berichten over de voortgang.

Verder spreekt de OESO ook haar waardering uit voor de Nederlandse aanpak van buitenlandse omkoping. Nederland wordt geprezen voor een efficiënte aanpak van criminele winsten. Daarnaast is de OESO positief over de stappen die Nederland zet om overheden en het bedrijfsleven bewust te maken van de plicht om buitenlandse omkoping aan te pakken. Tot slot omarmt de OESO de maatregelen die het kabinet heeft genomen om het proces van melden door Nederlandse diplomaten van omkoping te verbeteren.

 

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^