'Moet het monopolie op het recht bij rechters en advocaten blijven?'

Het officiële rechtbedrijf wordt almaar duurder, ontoegankelijker en langzamer. Het strafrecht verliest zelfs marktaandeel. In 2004 kregen de rechtbanken 230.000 strafzaken. In 2012 waren dat er nog 86.060. Intussen klagen strafrechters steen en been over stijgende werklast, terwijl een overbelast Openbaar Ministerie zichzelf maar net boven water houdt. De behandelduur neemt toe, ook in andere sectoren. Het aantal rechters, officieren en advocaten groeide. En dus ook de kosten. Tegelijk nemen de alternatieve afhandelingsmogelijkheden spectaculair toe.

Het monopolie van de rechtspraak staat onder druk. Elders binnen, maar vooral ook buiten de overheid gaat het sneller, voorspelbaarder en vaak goedkoper. Burgers en instellingen leveren kennelijk zonder moeite in op de hoge prijs van de onafhankelijke rechter.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^