Ministeriële bijeenkomst OESO Anti-corruptieverdrag

Op 16 maart heeft de OESO in Parijs een ministeriële bijeenkomst gehouden in het kader van het Anti-corruptieverdrag. Ministers van alle 41 staten die partij zijn bij het Anti-corruptieverdrag alsmede de ministers van de belangrijkste partnerlanden namen deel aan de bijeenkomst, samen met de hoofden van verschillende internationale organisatie en personen uit de private sector. De vergadering werd voorgezeten door Andrea Orlando, de Italiaanse minister van Justitie.

Het doel van de ministeriële bijeenkomst was om maatregelen ter verstreking van de implementatie van het Anti-corruptieverdrag te bespreken. Daarnaast bood de bijeenkomst gelegenheid om van gedachten te wisselen over de bestrijding van buitenlandse omkoping en actuele kwesties.

Bijzondere aandachtspunten waren onder meer:

  • klokkenluider bescherming
  • internationale samenwerking
  • vrijwillige bekendmaking en schikkingen
  • compliance

 

Documenten

 

Discussion Papers

 

Bron: OESO

 

Print Friendly and PDF ^