Medeplegen van oplichting en medeplegen van poging tot oplichting

Rechtbank Noord-Holland 18 februari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:1628

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een poging tot oplichting en een oplichting. Deze feiten vonden plaats in georganiseerd verband, waarbij er een keer door een lid van de organisatie van te voren telefonisch contact met een slachtoffer was opgenomen en een andere keer van te voren een e-mailbericht was verstuurd naar een slachtoffer. Hierbij deed men zich voor als een medewerker van de bank van het beoogde slachtoffer met het doel het beoogde slachtoffer te bewegen tot het afgeven van zijn bankpas aan een medeverdachte respectievelijk het aanvragen van een nieuwe bankpas die vervolgens via de post door een medeverdachte zou worden onderschept. Met dit doel is verdachte met zijn medeverdachten met de auto een keer naar ‘s-Hertogenbosch en twee keer naar Haarlem gereden.

In ‘s-Hertogenbosch lukte het niet om de bankpas bij de rekeninghouder op te halen, waardoor het hier bleef bij een poging tot oplichting, maar in Haarlem wist een van de verdachten de postbode ertoe te bewegen om aan hem een poststuk af te geven. Weliswaar niet de brief met de pinpas, want die zat die dag niet bij de post, maar de postbode ging wel over tot afgifte van de post die voor het beoogde slachtoffer bestemd was.

Door het handelen van verdachte en zijn medeverdachten hebben de (beoogde) slachtoffers hinder ondervonden. Bovendien is het vertrouwen van mensen in de bancaire dienstverlening geschaad. De rechtbank neemt dit verdachte zeer kwalijk.

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 89 dagen waarvan 42 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^