Maatregelen tegen matchfixing

De aanpak van matchfixing vraagt inzet van verschillende organisaties. Ten eerste is er een belangrijke rol weggelegd voor de sport zelf; onder andere meer aandacht voor integriteit in de sport, voorlichting en educatie en aanpassing van het tuchtrecht. Ook vanuit de overheid wordt de aanpak versterkt. Zo wordt er gewerkt aan betere uitwisseling van gegevens tussen sport, kansspelautoriteit, politie en justitie, en wordt ingezet op internationale samenwerking onder meer op het gebied van opsporing en vervolging. Door een breed front te vormen wordt zo voorkomen dat matchfixing voet aan de grond kan krijgen in Nederland.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^