'Maak advocaat leidend bij fraude’

In het Financieele Dagblad is gisteren een artikel van de hand van Cees van Bavel en Robbert-Jan Boswijk (Van Bavel Advocaten) verschenen. Het opiniestuk is getiteld ‘Maak advocaat leidend bij fraude’. Het opiniestuk gaat in op de vraag die in het per 1 januari 2013 in werking getreden wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onbeantwoord blijft, namelijk of forensische werkzaamheden waaronder fraudeonderzoek, ongeacht of een advocaat of belastingadviseur dit uitvoert, altijd vanwege de aard van de werkzaamheid kunnen vallen onder deze uitzondering van de meldplicht.

 

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^