LJN vervangen door ECLI

Het Landelijk Jurisprudentienummer voor uitspraken wordt met ingang van vandaag vervangen door de ECLI (European Case Law Identifier). De publicatiestop van uitspraken die deze week gold, is beëindigd. Het zoekscherm voor het zoeken in uitspraken is aangepast aan de nieuwe situatie. Zie voor een aantal verschillen de uitleg bij het zoekscherm.

Klik hier voor meer informatie over de ECLI.

Print Friendly and PDF ^