'Laatste poging om zwartspaarders te bewegen'

Voorzieningenrechter laat rechtspraak mensenrechtenhof ten onrechte buiten beschouwing bij vermeende zwartspaarders KB-Luxbank

De Belastingdienst kondigde 8 april aan dat ongeveer 150 tot 200 zwartspaarders bij de KB-Luxbank voor de civiele rechter zullen worden gedaagd met het doel hen te dwingen tot het afgeven van informatie. Het betreft personen die geweigerd hebben informatie te verstrekken.

De vraag rijst hoe de situatie van de weigeraars betreffende de jaren waarover de fiscus geen informatie heeft, dient te worden behandeld. De fiscus zou omkering van de bewijslast kunnen stellen. Een andere optie is de inschakeling van het OM. De strafrechter doet echter niet aan omkering van de bewijslast, zodat succes niet is verzekerd.

Waarschijnlijk schakelt de Belastingdienst dan ook de kortgedingrechter in, en wordt medewerking van de (vermeende) rekeninghouders geƫist onder last van ene dwangsom. Hier is de vraag of de (vermeende) weigeraar niet gedwongen wordt om zichzelf te belasten.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^