Knevelarij door het Openbaar Ministerie

De tendens is dat de verdachte niet mag ‘profiteren’ van de fouten gemaakt door het Openbaar Ministerie. Die regel prikkelt het Openbaar Ministerie en het gehele opsporingsapparaat te weinig om zelfkritisch te zijn. Het regent vormverzuimen zonder dat deze op enigerlei wijze worden bestraft.

Het in deze bijdrage beschreven vonnis laat zien dat het loont om je als advocaat te blijven verbazen over de wijze waarop het Openbaar Ministerie in voorkomende gevallen met verdachten omgaat en actie te ondernemen. 

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^