Klachten tegen AG ongegrond

De Hoge Raad heeft de klachten  tegen een advocaat-generaal (AG) van het parket bij de Hoge Raad wegens een door hem geschreven column in het Nederlands Juristenblad (NJB) ongegrond verklaard.

In de column geeft de  AG  zijn mening over hoe volgens hem in sommige landen belastingheffing wordt ingezet als strafmaatregel. Hij ziet de onteigening van het bedrijf Yukos in de Sovjetunie  als een voorbeeld daarvan.  Ook noemt hij de beschuldiging van belastingontduiking tegen de Chinese kunstenaar Ai Wei-wei in dit verband.

Over de onteigening van Yukos lopen (ook) in Nederland diverse juridische procedures.

Naar aanleiding van deze publicatie zijn bij de procureur-generaal drie klachten ingediend. De klagers zien de door de AG in het NJB geventileerde mening als inmenging in in Nederland aanhangige procedures waarin zij als partij zijn betrokken.

De procureur-generaal heeft gevorderd dat de Hoge Raad onderzoek instelt naar de gedragingen van de AG waarover is geklaagd.

De Hoge Raad oordeelt op basis van dit onderzoek dat de AG  zich in deze column niet rechtstreeks uitliet  over concrete juridische  kwesties in deze aanhangige of nog te voeren procedures. Omdat hij zijn column schreef als redacteur van het NJB was zijn bijdrage voor het lezerspubliek onmiskenbaar een bijdrage op persoonlijke titel  aan het juridisch-wetenschappelijk discours en gold zijn mening niet als die van het parket waarvan hij deel uitmaakt.

Omdat het hier om tot  debat prikkelende uitlatingen van een AG gaat, die onvoldoende verband houden met concrete geschillen, is de vrees van de klagers dat  rechters hierdoor tot een voor hen ongunstige beslissing zullen komen, niet gerechtvaardigd.

Print Friendly and PDF ^