Kansspelautoriteit: actieve aanpak illegale kansspelen via internet werkt

Het aanpakken van illegale online kansspelen door de kansspelautoriteit levert resultaat op. Meer dan de helft van de aangeschreven online kansspelaanbieders is niet langer specifiek gericht op de Nederlandse markt voor kansspelen of heeft hun aanbod gestaakt. Ze gebruiken geen .nl extensie meer, hebben niet langer de Nederlandse taal en maken geen reclame meer via radio, televisie en/of geprinte media. Deze bedrijven laten zien dat ze rekening willen houden met maatschappelijke belangen en daarmee wordt het kaf van het koren gescheiden.

In juni van dit jaar werd een 40-tal bedrijven gewaarschuwd hun illegaal kansspelaanbod gericht op de Nederlandse consument te staken dan wel aan te passen aan de prioriteringscriteria van de kansspelautoriteit. Deze criteria - een nl.site, of het aanbieden van de site in de Nederlandse taal of reclame maken op radio, televisie en in geprinte media - , maken onderdeel uit van een breder beleid om maatschappelijke belangen te waarborgen zoals het tegengaan van kansspelverslaving, bestrijden van illegaliteit en criminaliteit en beschermen van de consument. Deze bedrijven geven met deze gewenste aanpassing aan dat ze zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zich willen laten reguleren.

Meer dan de helft van de aangeschreven partijen voldoet inmiddels aan deze oproep of heeft aangegeven dat op zeer korte termijn te gaan doen. De aanbieders die nu (gaan) voldoen hebben gezamenlijk een marktaandeel van zo'n 60 tot 80 % in Nederland. (Zie ook Rapport van Boston Consulting Group (BCG) over de omvang en ontwikkelingen van de markt voor online kansspelen, september 2011).

Het resterende deel, dat nog niet het illegale aanbod heeft gestaakt, wordt inmiddels actief op de hielen gezeten door de kansspelautoriteit. Tegen deze aanbieders zal uiteindelijk een onderzoeksrapport worden opgemaakt. Dit kan leiden tot een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang en/of een boete van € 780.000 euro of hoger (nl 10% van de geschatte  omzet). 'Zij zullen zeker niet aan onze aandacht ontsnappen,' aldus Paul Tang, lid Raad van Bestuur Ksa. 'We zullen elke weg bewandelen om de illegale aanbieders het zo lastig mogelijk te maken.'

Bron: Kansspelautoriteit

Zie ook:

 

Print Friendly and PDF ^