Kan het ziekenhuis strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor medische fouten?

In de recent verschenen vriendenbundel Ad hunc modem, aangeboden aan Ad Machielse bij zijn afscheid als hoogleraar strafrecht te Nijmegen en als advocaat-generaal bij de Hoge Raad, komt de vraag of het ziekenhuis strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor medische fouten uitgebreid aan de orde.

Slachtoffers van ernstige medische missers wordt in ons rechtssysteem vaak geen recht gedaan. Het civiele aansprakelijkheidsrecht blijkt ongeschikt – vanwege de ingewikkelde, veel te lange en kostbare procedures - om patiënten genoegdoening te verschaffen, het medisch tuchtrecht is niet in de eerste plaats daarop gericht, maar in het algemeen op het aanzien en de kwaliteit van de medische beroepsgroep, terwijl het strafrecht evenmin geschikt is omdat het individuele schuldverwijt nog lastiger is vast te stellen. In mijn bijdrage bepleit ik een snellere aan korte termijnen gebonden procedure, gericht op het bereiken van een bevredigende oplossing voor beide partijen, met beroep op een onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak kan doen, ook op financieel gebied, waarbij op basis van een redelijke risicoverdeling tussen ziekenhuis en patiënt een vergoeding voor de veroorzaakte schade kan worden vastgesteld. In dit voorstel staat niet de (doorgaans lastig te beoordelen) strafrechtelijke schuld centraal, maar een redelijke nadeelcompensatie voor de patiënt, waarvoor het ziekenhuis als rechtspersoon – en niet zozeer de dokter – het risico draagt (en waartegen het zich verzekeren kan).

Voor meer informatie: www.tomschalken.nl

Print Friendly and PDF ^