Kamervragen over het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie

Op 8 januari hebben Kamerleden Groothuizen (D66) en Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid vragen gesteld over het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie. Het gaat om een meer output gerelateerde bekostiging.

Het nieuwe bekostigingssysteem is per 1 januari 2019 in werking getreden. In de kern is het bekostigingssysteem vergelijkbaar met het bekostigingssysteem van de Rechtspraak. Er zijn echter ook verschillen.

In het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie worden een aantal vaste kostenposten buiten het outputgerelateerde budget gehouden. Hierbij moet worden gedacht aan budgetten ten behoeve ICT en huisvesting.

Dit geldt ook voor een aantal budgetten die betrekking hebben op werkzaamheden van het OM die niet of slechts indirect leiden tot een afgeronde strafzaak. Hierbij moet gedacht worden aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit of terrorisme. Met de ZSM-aanpak is het OM aanwezig in een samenwerkingsverband met ketenpartners en 7x14 uur beschikbaar, ongeacht het aanbod van strafzaken. Ook in bredere zin zijn paraatheid en beschikbaarheid onderdeel van de taak van het OM.

Het jaar 2019 moet wel worden gezien als een proefjaar. Zo zal er nog geen sprake zijn van een driejarige prijsafspraak. Het Openbaar Ministerie en ik streven ernaar om een driejarige prijsafspraak voor de periode 2020–2022 te maken.


Bronnen:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33173-15.html …

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z00114.html …
Print Friendly and PDF ^