Kamervragen over fraude bij Microsoft

Op 19 maart jl. meldde nu.nl dat de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek zijn gestart naar mogelijke corruptie bij Microsoft. Microsoft zou buitenlandse overheidsfunctionarissen hebben omgekocht om software-contracten binnen te slepen. Een voormalige Microsoft-werknemer zou het Amerikaanse ministerie van Justitie en de mededingingsautoriteiten hierover hebben getipt. Het zou gaan om de relatie tussen Microsoft en overheidsfunctionarissen in China, Roemenië en Italië.

Naar aanleiding van dit bericht zijn kamervragen gesteld.

Zo vraagt Gesthuizen (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken of zij uitsluiten dat Microsoft ook in Nederland overheidsfunctionarissen heeft omgekocht of benaderd om software-contracten binnen te slepen.

Van omkoping is de ministers niets bekend, ook hebben zij hierover geen contact gehad met buitenlandse collega-ministers en/of de Amerikaanse overheid. Daar merken zij nog bij op dat contact tussen overheidsfunctionarissen en bedrijven een normale zaak is.

Print Friendly and PDF ^