Kamervragen naar aanleiding van door politie vervalst telefoontaps

Op 20 maart jl. heeft de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, het Openbaar-Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in haar vervolging, doordat de politie in een onderzoek naar drugshandel regelmatig geknoeid had met de weergave van afgeluisterde telefoongesprekken.

Het OM is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan.

Naar aanleiding van het bericht van 26 maart in het Haarlems Dagblad ‘Intern onderzoek naar vervalsing telefoontaps’, zijn kamervragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie

Opstelten reageert als volgt:

“Ambtsedig opgemaakte processen-verbaal fungeren als een belangrijk ankerpunt in de strafrechtspleging. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn daarom verplicht tot het leveren van hoge kwaliteit, waarbij de waarheidsgetrouwheid van processen-verbaal voorop moet staat. Hoewel de uitkomst van het hoger beroep moet worden afgewacht is het sowieso te betreuren dat de waarheidsgetrouwheid van enkele tapverslagen voor discussie vatbaar bleek.

Het Openbaar Ministerie heeft in samenspraak met de politie besloten om een onderzoek in te stellen. Hierbij heeft het Openbaar Ministerie Noord-Holland in overleg met het Landelijk Parket bezien of de inzet van de Rijksrecherche geïndiceerd was. Met inachtneming van de ‘Aanwijzing taken en inzet rijksrecherche’ is geconcludeerd dat dit niet het geval is. Besloten is het onderzoek te laten verrichten door een aparte afdeling binnen de politie Noord- Holland, te weten de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Het onderzoek heeft inmiddels een aanvang genomen. Als de bevindingen van dit onderzoek daar aanleiding toe geven zou de Rijksrecherche alsnog kunnen worden ingeschakeld."

Print Friendly and PDF ^