Jaeger Advocaten-belastingkundigen zoekt fiscaal jurist / fiscaal advocaat

Jaeger Advocaten-belastingkundigen is een nichekantoor dat gespecialiseerd is in de fiscale advocatuur. Zij staan ondernemingen en particulieren bij in bestuursrechtelijke procedures tegen de Belastingdienst, voeren de verdediging bij vervolging op het gebied van fiscaal- en financieel strafrecht en verlenen rechtsbijstand bij geschillen op het snijvlak van het fiscale en civiele recht. Zij hebben er bewust voor gekozen om ons niet bezig te houden met fiscale advisering.

Gelet op de groei van ons kantoor zoeken wij:

Een fiscaal jurist / fiscaal advocaat met:

  • een afgeronde studie met fiscaal-juridische achtergrond, inclusief civiel effect;
  • een gedreven, kritische en enigszins eigenwijze houding;
  • de ambitie én kwaliteiten om werkzaam te zijn in een veeleisende procespraktijk.

De medewerker die Jaeger zoekt wil zich in elk geval (verder) specialiseren in het formeel belastingrecht, maar heeft de ambitie om als advocaat-belastingkundige in meer of mindere mate actief te zijn op alle drie hiervóór genoemde rechtsgebieden. Gelet hierop strekt aantoonbare affiniteit met een of meer van deze rechtsgebieden tot aanbeveling.

Uw sollicitatiebrief, vergezeld van curriculum vitae en cijferlijst(en), kunt u richten aan:

Jaeger Advocaten-belastingkundigen
t.a.v. mevrouw mr. N. van Eldijk
per mail naar: vaneldijk@jaeger.nl

Sluitingsdatum vacature: 22 november 2017

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Print Friendly and PDF ^