Jaarverslag OLAF: recordaantal onderzoeken afgerond in 2015

Op 31 mei jl. is het jaarverslag van het Europees Bureau voor fraudebestrijding, OLAF, gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in 2015 een recordaantal van 304 onderzoeken is afgerond. OLAF heeft in 2015 219 nieuwe onderzoeken geopend, wat bijzonder veel is gelet op de inkrimping van het onderzoekspersoneel. In de loop van het jaar heeft OLAF 364 aanbevelingen gedaan aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van de EU. Deze zullen de terugvordering van onterecht uitbetaalde EU-middelen mogelijk maken en ertoe bijdragen dat fraudeurs voor de rechter worden gebracht. De meeste onderzoeken hadden betrekking op de Structuurfondsen: OLAF heeft aan de autoriteiten van de lidstaten en de EU aanbevolen in totaal 888,1 miljoen EUR terug te vorderen ten gunste van de EU-begroting. recoveryOLAF heeft in 2015 significant werk, met een zeer divers karakter, geleverd. Het ging daarbij om complexe zaken, zoals onderzoek van fraude in een milieuproject in Afrika, samenwerking met de Japanse en Maleisische autoriteiten in een zaak van ontduiking van meerdere miljoenen aan antidumpingrechten en ontmanteling van een crimineel netwerk in Spanje dat merkshampoo namaakte. OLAF kan bogen op uitstekende onderzoeksprestaties; het rondde het hoogste aantal onderzoeken van de afgelopen jaren af, drong de grensoverschrijdende fraude terug en boekte tastbare resultaten inzake bescherming van het geld van de Europese belastingbetaler.

 

"Uit onze onderzoeken in 2015 is andermaal gebleken dat illegale activiteiten niet stoppen bij landsgrenzen", aldus Giovanni Kessler, directeur-generaal van OLAF. "Met onze sterke onderzoeksprestaties en het hoge aantal afgesloten onderzoeken hebben wij de zaak van de Europese burgers mijns inziens goed gediend en ertoe bijgedragen dat het geld is terechtgekomen waar dit het hardst nodig is en niet in de zakken van fraudeurs", voegde hij eraan toe. "Wat we nu nodig hebben, is een passend kader waarmee landen op een effectieve manier kunnen samenwerken om fraude aan te pakken; er is dus behoefte aan vooruitgang inzake de oprichting van een Europees openbaar ministerie."

 

Na reorganisatie "op kruissnelheid"

Aantal afgeronde onderzoeken

De jaarresultaten tonen eveneens aan dat OLAF vier jaar na de reorganisatie van 2012 aanzienlijk doeltreffender is geworden in alle aspecten van zijn werk. Niet alleen heeft OLAF zowel meer onderzoeken geopend als afgesloten dan vóór de reorganisatie (83 % meer geopend en 93 % meer afgesloten), het deed dat ook sneller dan ooit tevoren. Daarnaast heeft OLAF ook het percentage langlopende onderzoeken gehalveerd ten opzichte van de periode vóór 2012.

 

Strijd tegen sigarettensmokkel

Er is vooruitgang geboekt bij het aanpakken van de sluikhandel in tabaksproducten. Met onderzoeken, coördinatie en gezamenlijk met de EU-lidstaten en derde landen georganiseerde douaneoperaties heeft OLAF nationale autoriteiten geholpen om in 2015 619 miljoen sigaretten in beslag te nemen.

ci

 

Bijdrage aan het Europese fraudebestrijdingsbeleid

OLAF heeft gedurende 2015 belangrijke bijdragen geleverd aan wetgevende initiatieven van de Europese Commissie en een bijzonder actieve rol gespeeld bij de lopende onderhandelingen over het voorstel van de Commissie voor de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO). Volgens OLAF zouden het identificeren en voor de rechter brengen van fraudeurs hierdoor een stuk vlotter kunnen verlopen, de bescherming van de EU-begroting aanzienlijk worden versterkt en de nationale inspanningen op het vlak van rechtshandhaving op dit gebied minder versnipperd zijn dan thans het geval is.

In 2015 heeft OLAF voorts belangrijke administratieve samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met internationale organisaties, zoals de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en het Wereldvoedselprogramma. Op grond daarvan zal OLAF zijn strijd tegen grensoverschrijdende fraude, in het bijzonder die met externe hulp van de EU, kunnen opvoeren.

Klik hier voor het volledige rapport.

 

 

 

Print Friendly and PDF ^