Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken: publiek private samenwerkingsverbanden werpen vruchten af

Op 29 juni is het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van Banken 2015 gepubliceerd. Banken werken intensief samen aan criminaliteits­­beheersing. Om dat effectief te doen wordt met name geïnvesteerd in publiek private samenwerkingsverbanden. Dit werpt volgens de NVB zijn vruchten af. Het aantal incidenten en de schade als gevolg van fraude in het betalingsverkeer en plofkraken is in 2015 verder afgenomen. Het fenomeen bankoverval is uitgebannen. Om te voorkomen dat banken misbruikt worden door witwassers en terroristen is samengewerkt met verschillende overheidsinstanties. Met name door vroegtijdig informatie te delen over nieuwe trends en werkwijzen.  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is de vertegenwoordiger van alle banken die in Nederland actief zijn.

Voor meer informatie:

 

 

Print Friendly and PDF ^