Ivy advocaten zoekt juridisch medewerker

IVY logoIvy advocaten, een niche kantoor gespecialiseerd in intern onderzoek, integriteit en fraude, behandelt zaken in het brandpunt van de samenleving.

Voor hun hoogwaardige praktijk zoeken wij een onlangs afgestudeerde talentvolle juridisch medewerkster / medewerker met een strafrechtelijke en bij voorkeur tevens ondernemingsrechtelijke achtergrond. Bij gebleken geschiktheid bestaat er uitzicht op een advocaat-stagiaire positie.

Sollicitaties (met daarbij in ieder geval motivatie, CV en cijferlijsten) dienen uiterlijk 8 april a.s. gezonden te worden aan Aniek Saes via as@ivyadvocaten.com.

Voor meer informatie over het kantoor: www.ivyadvocaten.nl.

 

Print Friendly and PDF ^