Inzet strafrecht bij fraude door samenspannende zorgverleners

Georganiseerde fraude door samenspannende zorgverleners en interne fraude met zorgverzekeringen door infiltratie van criminelen. Dat zijn vanaf nu twee van de prioriteiten voor de inzet van strafrecht bij verzekeringsfraude. In het kader van het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude hebben de convenantpartners – het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie – deze prioriteiten benoemd.

Uitgangspunt bij het vaststellen van de prioriteiten was de vraag: welke vormen van verzekeringsfraude zijn het schadelijkst en waar kan strafrecht het meest effectief zijn? De Bovenregionale Recherche Noord Oost Nederland is vanuit de politie belast met de coördinatie van verzekeringsfraudeonderzoeken en heeft samen met de convenantpartners workshops georganiseerd om het criminaliteitsbeeld te analyseren. Gerben Wijnja, adviseur Koers en Strategie bij de BR NON, licht toe dat niet alleen zware zaken voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking komen: “We hebben ook thema’s benoemd voor lichte zaken, zodat we een signaal afgeven aan de maatschappij dat fraude nooit getolereerd wordt.”

Leidraad
De benoemde prioriteiten en thema’s vormen voor het OM de leidraad bij de afweging welke zaken strafrechtelijk worden opgepakt.

Prioriteiten bij de zware zaken zijn:

  • georganiseerde fraude door samenspannende zorgverleners
  • interne fraude met zorgverzekeringen door infiltratie van criminelen
  • onrechtmatig declaratiegedrag door dienstverleners bij blik- en ruitschadeherstel
  • onrechtmatig ontvangen van een uitkering op basis van een inkomensverzekering


Thema’s voor lichte zaken zijn:

  • onrechtmatig claimgedrag bij medische kosten bij samenloop van reis- en zorgverzekeringen
  • makkelijk te bewijzen fraudes met zorgverzekeringen waarbij fysiotherapeuten valsheid in geschrifte plegen
  • eenvoudige opzetaanrijdingen in de consumentensfeer

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Print Friendly and PDF ^