Inwerkingtreding Wet verbetering aanpak fraude identiteitsbewijzen

Vandaag is de Wet verbetering aanpak fraude identiteitsbewijzen in werking getreden.

Deze wet verbetert in het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheden voor fraudebestrijding met identiteitsbewijzen en de identificatie van verdachten en veroordeelden. De regering wil hiermee fraude met identiteitsbewijzen terugdringen en de betrouwbaarheid van deze bewijzen handhaven.

Naast fraude met reisdocumenten wordt ook fraude met identiteitsbewijzen strafbaar. Daarnaast komt er een verbod van fraude met biometrische kenmerken en biometrische persoonsgegevens. Overheidsorganen krijgen in de strafrechtketen de mogelijkheid om het Burgerservicenummer te gebruiken voor het uitwisselen van informatie over justitiabele met instanties buiten de strafrechtsketen.

Print Friendly and PDF ^