Interview met Egbert Myjer over 40 jaar NJCM: ‘Heren en dames politici, vergeet u niet iets'

Egbert Myjer is dagvoorzitter tijdens het achtste NJCM-lustrumcongres (Vrouwe Justitia zucht en steunt) op 30 oktober 2014. Een interview met deze NJCM-er van het eerste uur en oud-rechter in het Straatsburgse mensenrechtenhof. ‘Wat juridisch goed is onderbouwd, kan niet zonder adequate motivering naar de prullenmand worden verwezen.’

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^