Internationale actie in onderzoek naar btw-carrouselfraude

Als onderdeel van een internationaal onderzoek door een Joint Investigation Team (JIT) naar btw- carrouselfraude hebben er vandaag in verschillende landen doorzoekingen plaatsgevonden. In Nederland heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, doorzoekingen gedaan in 4 woningen (Almere, Laren, Boskoop en Maastricht) en een bedrijfspand (Hilversum). Op verzoek van Nederland zijn in totaal 8 aanhoudingen verricht waarvan er 4 in Nederland, 3 in Spanje en 1 op Cyprus zijn gedaan. Daarnaast is er in binnen- en buitenland beslag gelegd op diverse bankrekeningen en onroerend goed.

Internationaal

Er zijn 18 landen betrokken bij de internationale actie. Nederland is een van de landen die met een geschat nadeel van enkele tientallen miljoenen euro is benadeeld door de btw-carrouselfraude. Doordat deze carrouselfraude internationaal wordt aangestuurd en gebruik maakt van zogenoemde online betaalplatforms in het buitenland is gekozen voor een Europese aanpak in de vorm van een JIT.

Nederland neemt samen met Tsjechië, Polen en Duitsland deel aan het JIT. Door de JIT-partners is rechtshulp gevraagd aan België, Cyprus, Denemarken, Gibraltar, Ierland, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Hong Kong, de USA en de Seychellen.

Zie: Press release Eurojust

Werkwijze in dit onderzoek

In de vandaag aangepakte btw-carrouselfraude is sprake van handel in diverse elektronica zoals computerchips, mobiele telefoons en tablets. Opvallend is dat de handel in deze carrousel in Nederland wijzigde op het moment dat de regelgeving in Nederland werd aangescherpt. In 2012 werden de btw-regels voor computerchips en mobiele telefoons aangescherpt, juist om fraude met deze producten te voorkomen. De fraudeurs omzeilden die nieuwe btw-regels door over te gaan op andere producten zoals tablets en opslagmedia.

Aanpak btw-carrouselfraude In Nederland is veel aandacht voor de aanpak van btw-carrouselfraude, zowel op het gebied van voorkomen van de fraude als het aanpakken van de fraudeurs achteraf. Vooral door een intensieve samenwerking met onder andere banken, notarissen en belastingadviseurs wordt veel voorlichting gegeven over het fenomeen carrouselfraude om zo te voorkomen dat bonafide bedrijven ongewild in een dergelijke fraude betrokken raken.

Naast het voorkomen richt de aanpak van carrouselfraude zich op het detecteren en aanpakken van de fraude. Het coördinatiepunt btw-fraude van de FIOD analyseert mede op basis van internationale gegevensuitwisseling opvallende signalen. Dergelijke signalen kunnen, eventueel na onderzoek door de Belastingdienst, leiden tot een strafrechtelijk onderzoek.

Binnen Nederland richt de strafrechtelijke aanpak zich niet uitsluitend op de fraudeurs maar ook op andere betrokken bedrijven in de carrousel in binnen- en buitenland. Daarom is internationale samenwerking onontbeerlijk in de aanpak van deze vorm van fraude. Daarnaast wordt ook de rol van logistieke bedrijven en andere derden nadrukkelijk beoordeeld en kunnen zij worden meegenomen als verdachten in een onderzoek.

Print Friendly and PDF ^