Intern onderzoek: (on)voldoende basis voor een verdenking?

Bij vermoeden van misstanden laten bedrijven veelal een intern onderzoek uitvoeren door een externe partij. Het komt niet vaak voor dat een rechtbank een onderzoeksrapport van een dergelijke externe partij weegt in het licht van een 'redelijk vermoeden van schuld' aan een strafbaar feit en de start van een politieonderzoek. Begin deze maand werd echter een uitspraak gepubliceerd waarin de Rechtbank Noord-Nederland zich had gebogen over een door een externe partij uitgevoerd intern onderzoek. 

Het betrof een intern onderzoek naar medische dossiers, die hadden moeten worden vernietigd, maar bij een journalist waren beland. Naar aanleiding van een tv-uitzending daarover in 2015 werd door het bedrijf dat de medische dossiers had moeten vernietigen, aangifte gedaan van verduistering in dienstbetrekking. Tevens werd een intern onderzoek uitgevoerd bij het betrokken bedrijf. De rechtbank boog zich over de vraag in hoeverre een intern onderzoeksrapport behulpzaam kan zijn bij strafrechtelijke aangifte en vervolging.  

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^