Instemming in verschoningsverzoek zaak oud-topambtenaar justitie

Op 12 september 2013 heeft de verschoningskamer van de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan inzake het verschoningsverzoek van een rechter in de rechtbank Rotterdam. De rechter heeft de kamer op 29 augustus 2013 verzocht hem te verschonen van de behandeling van de voegingzaak die is aangespannen door Stichting De Roestige Spijker. De verschoningskamer stemt in met het verzoek van de rechter.

Stichting De Roestige Spijker wil zich als partij voegen in de civiele procedure die bij de rechtbank Rotterdam aanhangig is tussen een oud-topambtenaar van het ministerie van Justitie en het Algemeen Dagblad. In die procedure vordert de eisende partij onder meer de veroordeling van het Algemeen Dagblad tot rectificatie van een eerdere publicatie.

De advocaat van Stichting De Roestige Spijker, uitte in een brief bezwaren tegen de behandeling van de zaak door de betreffende rechter. Zijn bezwaren zijn gelegen in het feit dat de rechter in het verleden werkzaam is geweest bij het kantoor van de landsadvocaat, welk kantoor nu ook de belangen behartigt van de oud-topambtenaar, en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In die werkomgevingen zou de rechter contact kunnen hebben gehad met- of gewerkt kunnen hebben voor de oud-topambtenaar. Hiermee zou volgens de advocaat een onpartijdige en onafhankelijke behandeling van de zaak mogelijk niet zijn gewaarborgd.

In zijn verzoek tot verschoning stelt de rechter dat hij dat hij tijdens zijn vorige dienstbetrekkingen nooit bij zaken die direct met de positie van de oud-topambtenaar verband hielden betrokken is geweest. Ook stelt de rechter dat hij de oud-topambtenaar nooit heeft ontmoet. Volgens de rechter is er derhalve geen enkele aanleiding om zijn subjectieve partijdigheid in twijfel te trekken.

De rechter geeft in zijn verzoek aan niettemin te willen voorkomen dat een schijn van partijdigheid ontstaat of dat er tijdens de zitting discussie ontstaat over de persoon van de rechter. Hij stelt dat het belang van een goede rechtspleging en de belangen van de partijen hier niet mee zijn gediend. Daarom wil hij verschoond worden van de behandeling van de zaak.

Een andere rechter zal nu het voegingverzoek gaan behandelen. Die rechter gaat beslissen of De Roestige Spijker tot de procedure tussen de oud-topambtenaar en het AD wordt toegelaten. Pas wanneer die beslissing is genomen, zal de zaak waartoe De Roestige Spijker wil worden toegelaten verder gaan.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^