'Inspecteur mag onrechtmatig verkregen microfiches gebruiken'

Als een buitenlandse belastingdienst de Nederlandse fiscus spontaan inlichtingen verstrekt, die onrechtmatig zijn verkregen, mag de Nederlandse inspecteur deze toch gebruiken als hij op dat moment niet kon weten van de onrechtmatigheid. Hof Den Bosch heeft dit onlangs toegelicht. Lees verder:

Print Friendly and PDF ^