In hoger beroep voorwaardelijke celstraf geëist tegen politieman wegens valse aangiften

De advocaat-generaal in Den Haag heeft een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden geëist tegen een inmiddels 62-jarige politieman, die wordt verdacht van het doen van valse aangifte en verduistering in dienstbetrekking. De man, destijds werkzaam bij het toenmalige Korps Landelijke Politiediensten in Driebergen, stuurde in 2006 en 2007 in totaal zestien aan hemzelf gerichte dreigbrieven. Daarvan deed hij negen keer aangifte. Toenemende burn-outklachten vormen de aannemelijke achtergrond van dit gedrag. Een ziekelijke stoornis is volgens het OM niet aangetoond; de verdachte moet dan ook als geheel toerekeningsvatbaar worden beschouwd. De verdachte stond bekend als een hardwerkende politieman met een onberispelijke staat van dienst.

In twee gevallen had de verdachte de brieven voorzien van kogels. De verdachte heeft in april 2009 toegegeven dat hij de schrijver van de brieven is geweest. Vóór dat moment hebben politie en justitie volop ingezet op het opsporingsonderzoek: bedreigingen van politiemensen worden hoog opgenomen. Deadvocaat-generaal wees er tevens op dat de verdachte het vertrouwen van zijn collega’s en leidinggevende op grove wijze heeft beschaamd en zijn gezin heeft laten lijden onder de angst die de dreigbrieven hebben veroorzaakt.

Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte werden een laptop en een videocamera gevonden die aan de politie toebehoorden. De verdachte had deze zonder toestemming van de werkvloer meegenomen en onder zich gehouden.

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. De verdachte heeft tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend.

Bij het formuleren van zijn strafeis hield de advocaat-generaal rekening met het feit dat de zaak in hoger beroep lang heeft geduurd én met de omstandigheid dat deze zaak slechts verliezers kent.

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak over twee weken.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^