In hoger beroep tot 4,5 jaar cel geëist voor fraude met kinderopvangtoeslag

De advocaat-generaal (OM) in Den Haag heeft afgelopen vrijdag in hoger beroep tegen twee mannen celstraffen geëist van 4,5 jaar en 36 maanden waarvan 12 maandenvoorwaardelijk voor het grootschalig frauderen met kinderopvangtoeslagen. Tegen drie aan de verdachten gelieerde bedrijven zijn geldboetes tot 80.000 euro geëist. De rechtbank legde gelijkluidende straffen op. Volgen deadvocaat-generaal vormen deze een goede bestraffing. De beide verdachten, inmiddels 38 en 33 jaar oud en afkomstig uit Gorinchem en Breda, ,,hebben de overheid op grove wijze belazerd’’, aldus de advocaat-generaal ,, door misbruik te maken van de mogelijkheid die de wetgever heeft gecreëerd voor ouders om ook voor oppas aan huis of bij gastouders een toeslag (een aanvulling) te krijgen.’’ Het tweetal tekende tegen de vonnissen van de rechtbank hoger beroep aan.

De fraude heeft zich afgespeeld tussen januari 2007 en oktober 2008. Een melding van de Belastingdienst was de aanleiding voor het onderzoek. In oktober 2008 verrichtte deFIOD doorzoekingen in de woningen van de verdachten en bij twee gastouderbureaus in Utrecht en Breda. De tweeverdachte mannen hebben destijds circa drie maanden invoorarrest gezeten.

De gastouderbureaus hebben voor vraagouders aanvragen verzorgd voor kinderopvangtoeslag. De verdachten hebben volgens het OM op verschillende manieren gefraudeerd. Er werden aanvragen met terugwerkende kracht ingediend, terwijl het gastouderbureau op dat moment nog niet bestond. Ook werden in de aanvragen door het gastouderbureau oppasuren en –tarieven vermeld die hoger waren dan de werkelijkheid en werden er aanvragen gedaan voor kinderopvangtoeslag terwijl er helemaal niet is opgepast door de gastouder.

De fraude heeft geleid tot minstens 7 miljoen euro schade voor de Nederlandse Staat. Dit bedrag is ten onrechte uitbetaald aan de rechtspersonen (bedrijven) van de verdachten.

Het toeslagsysteem is inherent fraudegevoelig, aldus de advocaat-generaal, en grotendeels gebaseerd op het basisvertrouwen dat de overheid in de burger stelt: ,, Het geld is van ons allen, een burger zal alleen om toeslag vragen waar daadwerkelijk recht op bestaat.’’

Het OM rekent het de verdachten zwaar aan dat zij ,, door het graaien in de overheidskas hun eigen portemonnee hebben gespekt.’’ Daarbij hebben zij gehandeld zonder het belang van de vraagouders ook maar enigszins in hun overwegingen te betrekken, aldus de advocaat-generaal. ,,Het geld werd opgestreken en er stond niets tegenover.’’

De vrouw van de 38-jarige verdachte is door de politierechterwegens witwassen veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. De advocaat-generaal eiste tegen haar een werkstraf van 100 uur en verbeurdverklaring van 130.000 euro.

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak over twee weken.

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^